Fysiska jägarexamens-beviset

Avlagda prov redovisas av provledare på särskild intygsblankett och dataregistreras. Intygsblanketter föreligger i set om original – som överlämnas till provtagaren – jämte två kopior.

Jägarbevis, försett med provtagarens fotografi, utfärdas av provledare när något komplett delprov avlagts. I jägarbeviset inför provledare övriga godkända delprov efterhand som de avlagts.

Vid vapenlicensansökan uppvisas för polismyndigheten vederbörligt ifyllt jägarbevis som täcker kvalifikationskraven för det vapen ansökan avser, eller också fogas till ansökan kopia av jägarbeviset (såväl fram- som baksida).

Källa: Wikipedia (www.wikipedia.se)

Share Button