Efter godkänd jägarexamen – Vilka vapen får man köpa?

Provets omfattning och innehåll är beroende av den typ av gevär för vilken tillståndet söks. Dessa typer är

Alla hagelgevär – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt, laddningskapacitet, jaktligt användningsområdet, etc. – samt kombinationsvapen med en eller flera hagelpipor.

Alla kulgevär avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4 – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt, laddningskapacitet, jaktligt användningsområde etc. – samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klasserna 2, 3 och 4.

Till denna vapentyp räknas även luftgevär tillåtna för jakt.

alla kulgevär avsedda för patroner i klass 1 – oavsett kaliber, antal pipor, pipornas placering, funktionssätt laddningskapacitet, jaktligt användningsområde etc. – samt kombinationsvapen med en eller flera kulpipor av kaliber/kalibrar, avsedda för patroner i klass 1.

Källa: Svenska Jägareförbundet

Share Button