Jägarexamen – Praktiskt grundprov/kulgevär

Det praktiska grundprovet/kulgevär innehåller följande moment

Säker kulgevärshantering
Precisionsskjutning
Vid Säker kulgevärshantering ska provtagarens förmåga att säkert hantera sitt kulgevär prövas på två sätt:

Speciell kulgevärshantering, där provtagaren får utföra vissa handlingar med ett kulgevär, varvid vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt ett särskilt program.

Allmän kulgevärshantering, där provtagarens vapenhantering kontrolleras och bedöms allmänt i samband med att momentet Precisionsskjutning genomförs.

Den provtagare som innan han skrivits in för prov uppträder olämpligt med medfört gevär får inte genomföra prov. För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar. Om provtagaren underkänts i Speciell kulgevärshantering eller underkänts i Precisionsskjutning på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska kulgevärsprovet avbrytas. Omprov måste i sådant fall göra av hela Grundprov/kulgevär.

I Precisionsskjutning ska provtagarens förmåga att skjuta två väl sammanhållna träffbilder om fyra skott vardera prövas. Den första träffbilden ska provtagaren skjuta från skjutstol och den andra med jägarmässigt stöd.
Skjutavståndet ska vara 80 meter.
För att kunna godkännas krävs att kulhålen i respektive serie täcks helt av cirkelrunda träffbildsmallar.
Serie skjuten från skjutstolen får ha högst 12 cm spridning.
Serie skjuten med jägarmässigt stöd får ha högst 17 cm spridning.
Om bara den enda serien är godkänd, ska delprovet underkännas.

Källa: Svenska Jägareförbundet

Share Button