Jägarexamen – Praktiskt högviltsprov/kulgevär

Det praktiska Högviltprovet/kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganisations älgskytteprov och innehålla

Skjutning mot stillastående älgfigur

Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagare ska avlägga provet inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana.

Vid provtillfället får provtagaren skjuta maximalt 9 st. 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

En 4-skottsserie enligt Svenska Jägareförbundets jaktskyttereglemente innebär att man skjuter 2 skott mot stillastående figur och 2 skott mot löpande figur.

Godkänd serie enligt Svenska Jägareförbundets jaktskyttereglemente innebär att samtliga 4 skott ska vara placerade inom träffområdet på älgfiguren.

Källa: Svenska Jägareförbundet

Share Button