Jägarexamen – säker vapenhantering

Om provtagare, före inskrivning för prov uppträder olämpligt med medfört gevär, får han inte genomföra prov.

Felaktig vapenhantering sedan något delprov ägt rum men annat prov inte påbörjats, ska föranleda tillrättavisning.

Om provtagaren underkänts i Speciell hagelgevärshantering eller i något av delproven Avståndsbedömning, Kombinationsprov, Lerduveskjutning eller Skjutning mot markmål på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska hagelgevärsprovet avbrytas. Andra godkända delprov i hagelgevärsprovet får i sådant fall inte tillgodoräknas.

Källa: Svenska Jägareförbundet

Share Button