Statliga jaktkortet?

För att bedriva jakt krävs ett jaktkort samt erlagd jaktvårdsavgift. Jaktvårdsavgiften är ca 300 kr per år.

För mer information om jaktkortet vänligen se Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se

Jaktkortet får du av Naturvårdsverket efter att du har betalt avgiften.

Jaktkortet gäller från 1 juli till 30 juni och måste förnyas varje år.
Naturvårdsverket skickar ut inbetalningskort inför varje nytt jaktår till dem som betalat viltvårdsavgiften de senaste åren.

Jaktkortet ska kunna visas upp på uppmaning för till exempel polisen.

Till Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/jaktkort

Källa: Naturvårdsverket

Share Button